Dr n. med. Ryszard Maranda - Specjalista Urolog

Gabinety urologiczne w Tuszynie i Łodzi

Centrum Urologii Maranda sp.j.

95-080 Tuszyn ul. Parkowa 2
Wejście od ul. Łowickiej
na terenieTuszyńskiego Centrum Medycznego Ucińscy sp.j.
telefon kontaktowy: 665 303 630
wtorek, środa i piątek: 15.30 - 19.00

Gabinet Urologiczny

Łódź ul. Brzechwy 7 A
(I piętro) na terenie Remed –Rehabilitacja sp. z.o.o
telefon kontaktowy: 665 303 630
poniedziałek, czwartek: 15.30 - 19.00

Konsultacje po uprzednim ustaleniu terminu wizyty
pod numerem tel. 665 303 630
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00

O mnie

Email Drukuj

Dr Ryszard Maranda - urolog

Urodziłem się 3 kwietnia 1955 roku w Łodzi.

Kierując się zainteresowaniami rozpocząłem w 1974 roku studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. W trakcie studiów należałem do kół naukowych pulmunologicznego oraz chirurgicznego. Pod koniec studiów moje zainteresowania uległy zawężeniu koncentrując się na dyscyplinach zabiegowych.

Studia ukończyłem w 1980 roku. Od listopada 1980 roku rozpocząłem pracę w charakterze lekarza stażysty w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc, a po ukończeniu stażu, podjąłem pracę na Oddziale Urologii w tym samym szpitalu, pod kierunkiem Profesora Ludwika Jerzego Mazurka. Strona pamiątkowa.

W 1984 roku zdałem egzamin na I0 z zakresu Chirurgii Ogólnej, a w 1988 roku po zdaniu egzaminu na II0 z Urologii uzyskałem tytuł Specjalisty Urologa.

Przez długi czas byłem członkiem grupy problemowej do spraw gruźlicy urogenitalnej z siedziba w Tuszynku, utworzonej przez Instytut Gruźlicy w Warszawie.

W 1986 roku zainteresowałem się leczeniem powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego.

Od 1987 roku, po uzyskaniu zgody Ministra Zdrowia, prowadziłem badania z wykorzystaniem do leczenia, zawiesiny prątka BCG, wyprodukowanej specjalnie w tym celu przez Wytwórnię Surowic i Szczepionek w Lublinie. Owocem tego, były kilkakrotne wystąpienia na posiedzeniach i zjazdach naukowych dotyczące stosowania preparatu BCG, a następnie w 1995 r. obrona doktoratu p.t. Ocena skuteczności nieswoistej immunostymulacji preparatem BCG w leczeniu powierzchownych raków pęcherza moczowego, którego promotorem był Profesor Ludwik Jerzy Mazurek.

Od 1981 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Wielokrotnie brałem czynny udział w Ogólnopolskich oraz Europejskich Zjazdach Urologicznych, będąc autorem lub współautorem szeregu prac. Wielokrotnie też prace, których byłem współautorem lub autorem były publikowane w literaturze fachowej. Kilkakrotnie brałem też udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje i otrzymując odpowiednie certyfikaty.

Jestem autorem lub współautorem książek:

  • „Atlas zabiegów urologicznych z wykorzystaniem jelita”,
  • „Urostomia - przetoka moczowo-skórna” - poradnik dla pielęgniarek i pacjentów,
  • „Łagodny przerost stercza - prostaty - poradnik dla pacjentów i ich rodzin”,
  • „Anegdota w urologii”,
  • "Endometrioza - Diagnostyka i leczenie" pod  red. Stanisława Radowickiego i Krzysztofa Szyłło.

W 2000 roku, w czasie jubileuszowego Zjazdu PTU w Łodzi, otrzymałem od Zarządu Polskiego Towarzystwa Urologicznego nagrodę za ,, Działalność Wydawniczą i Naukową". Od czerwca 1989 do 2001 roku pełniłem funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Urologii Szpitala Regionalnego w Tuszynku, a od 2001 kieruję tym Oddziałem.